El taxidermista recomana:

 

 per  una bona  taxidèrmia

 per manteniment  de trofeus 

           

Consells  per el manteniment dels  trofeus

    Apliqui insecticida en el espai ocupat per els trofeus, varies vegades al any.

    Verifiqui constantment que no i ha arna  en aquest espai.

Per tal de prevenir  la seva aparició  pot utilitzar  boles de naftalina "càmfora".

   Per  llevar la pols del pèl del trofeu, pot utilitzar o bé un plomall o un raspall passant en el sentit del pèl, les banyes amb un drap humit.

    En climes molt humits és necessari treure la humitat, ja que pot maltractar els trofeus. Hem d’evitar canvis bruscs d’humitat i temperatura. Un des-humidificador va bé per resoldre aquest problema. Per contra, en espais molt secs és necessari humidificar l’ambient, una planta pot ser un bon remei.

    Hem d’evitar per tots els mitjans que la llum solar incideixi directament en el nostre trofeu. És molt perjudicial.