H        
   

Taxidèrmia Jordi Caball, realitza els següents serveis:

Naturalització de caps a punta de pit

Naturalització de mamífers sencers

Frontals i cranis

Emmarcat d’ullals

Adobat de pells

Muntatges de Diorames

  Homologacions oficials de registre de trofeus de caça

   per sistema del Consell Internacional de la caça C.I.C.

   per Safari Club Internacional  S.C.I. o Safari Club Hyspania.

Tramitació de duanes per importació de trofeus de caça

 

          Homologació oficial